Avatar photo

Cheetahara

Xem thêm các bài viết của Cheetahara

Shen Yun Composition: Sleeves of Grace (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Ống tay áo dài của Tiên nữ
Gói cao cấp

Bên trong ‘Ống tay áo dài của Tiên nữ’: Những làn nước nhảy múa và tay áo bay lượn

Shen Yun Composition: Following the Creator to Renew All Things (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Theo Sáng Thế Chủ Chính Pháp
Gói cao cấp

“Theo Sáng Thế Chủ Chính Pháp” – Bản giao hưởng về nền văn hóa Thần truyền

Shen Yun Composition: Encore: Dancing for the Divine (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Tráng sĩ Võ Đang
Gói cao cấp

Tráng sĩ Võ Đang: Khi tinh thần võ thuật cổ xưa được phản ánh qua âm nhạc

Shen Yun Composition: Encore: Dancing for the Divine (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Trình diễn lại: Vì Thần hoan vũ

“Trình diễn lại: Vì Thần hoan vũ”: Tinh thần văn hóa Tây Tạng bộc lộ trong âm nhạc giao hưởng

Shen Yun Composition: The Steadfast Lotus (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Hoa sen kiên định
Gói cao cấp

“Hoa sen Kiên định” – Bản giao hưởng về hành trình xuyên qua bão tuyết, nở rộ thành bông hoa đẹp nhất

Shen Yun Composition: Divine Mercy (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Từ bi của Thần Phật
Gói cao cấp

Bản giao hưởng ‘Từ bi của Thần Phật’: Một câu chuyện lay động tâm can được kể bằng âm nhạc

Shen Yun Composition: Grand Descent of the Deities (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Chúng Thần hạ thế
Gói cao cấp

Chúng Thần hạ thế: Bản giao hưởng vang vọng không gian và thời gian

Shen Yun Composition: Divine Compassion (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Từ Bi Của Thần (2012)
Gói cao cấp

Từ bi của Thần: Bản giao hưởng của sức mạnh chính nghĩa

Shen Yun Composition: Divine Compassion (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Từ bi của Thần (2013)
Gói cao cấp

Từ bi của Thần: Bản giao hưởng của sức mạnh chính nghĩa

Shen Yun Composition: Divine Compassion (photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Từ bi của Thần (2016)
Gói cao cấp

Từ bi của Thần: Bản giao hưởng của sức mạnh chính nghĩa

Shen Yun Composition: The Reign of Kangxi (photo: Shen Yun Zuo Pin)
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Vương triều Khang Hy
Gói cao cấp

Vương triều Khang Hy: Bản giao hưởng hào hùng về một thời kỳ hoàng kim của Trung Hoa

Homage to the Great Tang Dynasty (photo: Shen Yun Zuo Pin)
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Trinh Quán triều thánh
Gói cao cấp

“Trinh Quán triều thánh” – Tái hiện thời đại hoàng kim qua giai điệu

The piece "Encore: Handkerchief" in 2013 (Photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Trình diễn lại: Điệu múa khăn tay

Trình diễn lại: Điệu múa khăn tay – Bản giao hưởng tôn vinh văn hóa dân gian phong phú của Trung Quốc

The piece "Encore: Northeast Dance" in 2012 (Photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Trình diễn lại: Điệu múa vùng Đông Bắc

Trình diễn lại: Điệu múa vùng Đông Bắc – Khi sắc màu văn hóa được tái hiện bằng âm nhạc giao hưởng

The piece "Snow-Capped Celebration" in 2015 (Photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Tuyết vực hào hùng
Gói cao cấp

Tuyết vực hào hùng: Tiếng vọng từ nóc nhà của thế giới

The piece "Lantern Joy" in 2014 (Photo: Shen Yun Creations).
Đánh giá nguyên tác của Shen Yun
Điệu múa đèn lồng
Gói cao cấp

“Điệu múa đèn lồng”: Bản giao hưởng của ánh sáng, hy vọng và sự đoàn tụ